English version

Kosmická paměť
(Hledání smyslu kosmu a člověka),
Fontána Olomouc 2002

Obsah:

 1. Vznik a vývoj novodobé přírodní vědy
  1. Ideové kontexty novodobé vědy
  2. Newtonovo mechanistické paradigma
  3. Celková charakteristika newtonovského paradigmatu
 2. Moderní přírodní věda jako překonání paradigmatu vědy klasické
  1. Objev univerzální relativnosti pohybu a mezní rychlosti šíření účinků
  2. Objev neurčitosti dění a energetických kvant
  3. Pokusy o energetické vřazení člověka do přírodního jsoucna
  4. Fyzikální teorie všeho
  5. Objev ireverzibilního času a evoluční paměti
  6. Postkybernetický rozvoj paměťové koncepce jsoucna
  7. Celková charakteristika paradigmatu moderní přírodní vědy
 3. Existuje objektivita vědeckého vědění?
  1. Objektivita a pravda v novodobé klasické vědě
  2. Tzv. krize objektivity ve vědě
  3. Místo vědeckého vědění v paměťovém systému jsoucna
  4. Referenční skutečnost vědy
  5. Objektivita a pravda v moderní vědě
 4. Věda a morální dimenze civilizace
  1. Kdo je vinen?
  2. Evolučně paměťové a sociokulturní pojetí člověka
  3. Problém kompatibility sociokulturní a evolučně genetické paměti
 5. Existují meze civilizačního rozvoje
  1. Meze lidských technologií
  2. Meze přírodních zdrojů
  3. Meze lidské manipulace s biosférou
  4. Meze přelidnění
  5. Meze neomezené tržní regulace
  6. Meze lidských hodnot
  7. Naše civilizace na počátku jednadvacátého století (stručná rekapitulace)
 6. Existují reálná východiska z civilizační krize?
  1. ,,Člověk“ v paměťovém jsoucnu
  2. Vztah informace a energie v lidských technologiích
  3. Perspektivy nových kybernetických technologií
  4. Zvládne člověk své technologie? (stručná rekapitulace)
 7. Objev nového ontického řádu v hlubinné psychologii
  1. Problémy navozené přírodovědeckým paměťovým paradigmatem
  2. Kognitivní meze přírodovědeckého paměťového paradigmatu
  3. Popperovský ontický řád a jeho meze
  4. Cesta k Jungovu ,,třetímu světu“ do lidského nevědomí
  5. Nová témata vědeckého bádání
 8. Věda a otázka Boží existence
  1. Lze vědecky prokázat Boží existenci?
  2. Projevy Boha v lidském nevědomí – Jung a Grof
  3. Událost, která změnila můj život - autokazuistika
 
Úvodní stránka WEB a administrace stránek: fjs