Desktop verze
přepnout na Mobilní verzi

English version

Životopisné údaje

Doc. Ing. Miloslav Král, CSc.

foto: fjs

Doc. Ing. Miloslav Král, CSc. (narozen 1930) vystudoval Vysokou školu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze a zároveň se v době své vědecké aspirantury z filozofie (ihned po skončení vysoké školy) vzdělával na Matematicko-fyzikální fakultě KU v různých oborech moderní fyziky. Přednášel teorii vědy v rámci filozofie na MFF KU a na FTJF ČVUT a později v rámci teorie řízení přednášel kurs kybernetiky a jejích sociálních aplikací na Vysoké škole politické a různých vysokých školách. Významně se podílel na demokratizačním procesu 1968-69, v důsledku čehož pak byl dvacet let perzekuován. V letech 1970-89 pracoval nejprve jako bagrista a později jako technik ve Státním rybářství v Praze. Spolupracoval s disentem (signatář manifestu 2000 slov, Charty 77 aj.).

V prosinci 1989 se vrátil k vysokoškolské profesi na VŠE v Praze a od roku 1990 pracoval v Kabinetu pro výzkum vědy, techniky a společnosti Akademie věd ČR. V této době prožil ještě jako ateista dva spontánní vstupy do nevědomí, které jej duchovně i fyzicky silně ovlivnily.

Přednášel postgraduální kurzy na témata „teorie vědy a techniky“ a „kam směřuje civilizace“ pro Masarykův ústav vyšších studií ČVUT. V současnosti (v penzi) se soukromě zabývá badatelskou činností v oblasti moderní přírodní vědy, kybernetiky a jungovské psychologie a pohostinně přednáší na různých vysokých školách a společenských institucích.

(Podrobněji viz životopisná kniha „Moje cesta k pravdě“, kterou jsem napsal před několika lety). 
Desktop verze
info
přepnout na Mobilní verzi


info